Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • ตามคาด! กนง.มติเป็นเอกฉันท์ "ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี" มีผลทันที

ตามคาด! กนง.มติเป็นเอกฉันท์ "ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี" มีผลทันที

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน เปิดเผยว่า กนงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. มีมติเป็นเอกฉันท์ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี สู่ระดับ 2.25% ต่อปี โดยมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้อุปสงค์จากต่างประเทศล่าสุดชะลอลงบ้างแต่คาดว่าจะทยอยปรับดีขึ้นในระยะต่อไป ส่วนอัตราเงินเฟ้อปรับลดลงและมีแนวโน้มทรงตัวในกรอบเป้าหมาย

ซึ่งคณะกรรมการฯ ประเมินว่า ในบริบทเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพนโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน

และช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยการป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทางการเงินที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน รวมทั้งรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่อยู่ในระดับสูง

จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้

หากเจาะลึกไปที่รายละเอียด การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้

ส่งออกฟื้นตัวช้า-การเมืองไม่แน่นอน

กนง.มองว่าภาคการท่องเที่ยวและภาคบริโภคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว ขณะที่การส่งออกหดตัวแต่เป็นการหดตัวในระยะสั้น โดยมีผลมาจากเศรษฐกิจจีนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ฟื้นตัวได้ช้า แต่คาดว่าในระยะข้างหน้าจะดีขึ้น สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเช่นกัน รวมถึงสถานการณ์การเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

เอลนีโญกดดันต้นทุนราคาอาหาร

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากราคาพลังงาน มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลของฐานที่สูงในปีก่อนหน้า แต่ครึ่งปีหลังน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงแต่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับที่สูงกว่าในอดีต โดยมีความเสี่ยงด้านสูงจากต้นทุนราคาอาหารที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าคาด ซึ่งอาจเร่งการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการในบริบทที่เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

ไล่ดู ดอกเบี้ยนโยบายไทยตลอดปี วัดใจ กนง.พรุ่งนี้

แบงก์ชาติ จับตา 3 ความเสี่ยงเศรษฐกิจ ได้รัฐบาลช้ากระทบเชื่อมั่น

หนี้สูง – รายได้ครัวเรือนฟื้นตัวช้า

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ โดยธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง แต่คุณภาพสินเชื่ออาจด้อยลงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ SMEs และครัวเรือนบางส่วนที่ยังเปราะบางจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นและรายได้ที่ฟื้นตัวช้า

คณะกรรมการฯ สนับสนุนการดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะมาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน

ภาวะการเงินโดยรวมผ่อนคลายลดลงแต่ยังเอื้อต่อการระดมทุนของภาคเอกชนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนโน้มสูงขึ้นสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่สินเชื่อภาคเอกชนที่ชะลอลงส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติหลังจากที่ได้ขยายตัวต่อเนื่องในช่วงวิกฤต COVID-19 ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวผันผวน ตามทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ แนวโน้มเศรษฐกิจจีน และความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทย

ยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านสูง นโยบายการเงินยังควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนควบคู่กับให้ความสำคัญกับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

 ตามคาด! กนง.มติเป็นเอกฉันท์ "ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี"  มีผลทันที