Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • ครม.รับโอน “วรรณพงษ์ คชรักษ์” นั่งเลขาฯศอ.บต. ตั้ง “กรรวี สิทธิชีวภาค” เป็นอธิบดีอุตุ…

ครม.รับโอน “วรรณพงษ์ คชรักษ์” นั่งเลขาฯศอ.บต. ตั้ง “กรรวี สิทธิชีวภาค” เป็นอธิบดีอุตุ…

วันนี้ 26 ก.ย. 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรับโอน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ที่จะเกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบ น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้น.ส.กรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ครม.เคาะโยกย้ายแต่งตั้งผู้ว่าฯ – ข้าราชการ "มหาดไทย" รวม 24 ตำแหน่ง

เปิดประวัติ "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" รมว.กระทรวงยุติธรรม "ครม.เศรษฐา 1"

พร้อมกันนี้ ครม.เห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกไปอีก 1 ปี จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค. 2568 และนายสราวุธ ทรงวิไล อธิบดีกรมทางหลวง จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค. 2567คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 ครม.รับโอน “วรรณพงษ์ คชรักษ์” นั่งเลขาฯศอ.บต. ตั้ง “กรรวี สิทธิชีวภาค” เป็นอธิบดีอุตุ...